เชียงใหม่ เทเลช็อป
เลขที่2 ชั้นที่3 ห้องเลขที่321 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
053-202-022,086-420-9585
เชียงใหม่ เทเลช็อป
เลขที่2 ชั้นที่3 ห้องเลขที่321 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
053-202-022,086-420-9585