เดอะ ไฮแลนเนอร์
66 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
094-6236623
เดอะ ไฮแลนเนอร์
66 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
094-6236623