บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น
108/9-10 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
086-333-0401
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า (พัทยา)
277 หมู่ที่ 5 ถ.พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุ
03-871-4742
คลับลุงชัช
246/24 หมู่12 ซอยชัยพฤกษ์1 ถนนสุขุมวิท แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
081-340-2180
ชลบุรี
สุรพลสมุทร
33/1 หมู่1 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
081-865-0803
ชลบุรี
บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น
108/9-10 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
086-333-0401
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า (พัทยา)
277 หมู่ที่ 5 ถ.พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุ
03-871-4742
คลับลุงชัช
246/24 หมู่12 ซอยชัยพฤกษ์1 ถนนสุขุมวิท แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
081-340-2180
ชลบุรี
สุรพลสมุทร
33/1 หมู่1 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
081-865-0803
ชลบุรี