เพาเวอร์บาย
เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา ชั้น 3
1342
นิวเวฟ
เซ็นทรัลเฟสติวัล ห้อง311 ชั้น3 333/99 หมู่9 แขวง หนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
089-477-7771
ชลบุรี
เพาเวอร์บาย
เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา ชั้น 3
1342
นิวเวฟ
เซ็นทรัลเฟสติวัล ห้อง311 ชั้น3 333/99 หมู่9 แขวง หนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
089-477-7771
ชลบุรี